סיוע משפטי

עמותת לוחמים לחיים מלווה ומסייעת במימון ההליך המשפטי והרפואי אותו אתה נדרש לעבור על מנת לקבל הכרה מהמדינה על היותך פצוע צה"ל

בדיקת התאמה

מצורף לכפתור מטה שאלון , מלאו אותו , ואנחנו נחזור אליכם

מיון

וועדה פנימית של העמותה תתכנס בהרכב המונה כלכלן, עו"ד ויועץ רפואי. הוועדה תתכנס ותדון במורכבות התיק. הלוחם יקבל הודעה על תחילת הטיפול בתיק ויערך מכרז בין משרדי עורכי דין ויועצים רפואיים שונים.

טיפול

קבלת התיק הצבאי של הלוחם, הכנת התיק כראוי לוועדות השונות והעברתו לעורך דין וליועץ רפואי, העמותה תממן את כל ההוצאות הנלוות בהכנת תיק זה.

סיוע משפטי להלומי קרב

© All rights reserved