סיוע משפטי

עמותת לוחמים לחיים מלווה ומסייעת במימון ההליך המשפטי והרפואי אותו אתה נדרש לעבור על מנת לקבל הכרה מהמדינה על היותך פצוע צה"ל

בדיקת התאמה

כאן באתר יהיה דף נחיתה ע שאלון שאני אספק לך

מיון

וועדה פנימית של העמותה בהרכב שמונה כלכלן,ע"וד, וגורם רפואי מייעץ מתכנסת ודנה במורכבות התיק וייתכנותו תיקים אשר יעברו , יקבל הלוחם הודעה על תחילת טיפול בתיק במידה והעמותה החלה טיפול בתיק , נערך מכרז בין חברות עורכי דין שונות ובסיומו תיק הלוחם מועבר לעו"ד המטפל

טיפול

משיכת התיק הצבאי של הלוחם, הכנת התיק כראוי על מנת להעבירו הלאה לעורך דין מטפל מימון חוות דעת רפואית , מימון הצד המשפטי ,מימון הוצאות משפטיות נלוות מימון חוות דעת רפואיות על ידי הגורמים המתאימים

סיוע משפטי להלומי קרב