סיפורי תודה של לוחמים שהוכרו בסיוע עמותת "לוחמים לחיים"

סיפורי תודה של לוחמים שהוכרו בסיוע עמותת "לוחמים לחיים"

חובש לוחם שריון

סיפורי תודה של לוחמים שהוכרו בסיוע עמותת "לוחמים לחיים"

א. מ. לוחם גבעתי

© All rights reserved