מכתבי תודה

סיפורי תודה של לוחמים שהוכרו בסיוע עמותת "לוחמים לחיים"

חובש לוחם שריון

סיפורי תודה של לוחמים שהוכרו בסיוע עמותת "לוחמים לחיים"

א. מ. לוחם גבעתי

© All rights reserved